Gabay ng mga Magulang sa Snapchat

Nilalayon ng gabay na ito na tulungan ang mga magulang at tagapag-alaga na maunawaan kung paano gumagana ang Snapchat, ang mga pangunahing proteksyong inaalok namin para sa mga kabataan, kung paano gamitin ang aming mga kontrol ng magulang, at sagutin ang karaniwang mga tanong.

Mga Safety Resource sa Snapchat para sa Mga Magulang

Welcome! Alam namin na bilang mga magulang at tagapag-alaga, maaaring naiisip ninyo...

"Dapat ko bang hayaan gumamit ng Snapchat ang tinedyer ko? Ligtas bang gamitin ang Snapchat para sa mga tinedyer?"

Ang Snapchat ay isang serbisyo sa komunikasyon na ginagamit ng karamihan sa mga tao upang makipag-usap sa kanilang totoong mga kaibigan at pamilya, katulad ng text messaging o mga tawag sa telepono. Ginawa namin na bumuo ng mga bagay na naiiba mula sa simula, na nakatuon sa pagtulong sa mga Snapchatter na makipag-usap sa kanilang malalapit na kaibigan sa isang kapaligiran na nagbibigay-priyoridad sa kanilang kaligtasan, privacy, at kapakanan.

Safety ng Tinedyer sa Snapchat, Ipinaliwanag

Naglunsad kami ng serye sa YouTube para tulungan ang mga magulang na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng Snapchat at ang mga proteksyong mayroon kami para makatulong na gawing ligtas ang Snapchat para sa mga tinedyer. Matuto nang higit pa tungkol sa mga partikular na proteksyon sa kaligtasan na inaalok namin para sa mga tinedyer dito.

Karagdagang Mga Resources para sa Mga Magulang