Hướng dẫn dành cho cha mẹ về Snapchat

Hướng dẫn này nhằm giúp các bậc cha mẹ và người chăm sóc hiểu cách Snapchat hoạt động, các biện pháp bảo vệ chính mà chúng tôi cung cấp cho thanh thiếu niên, cách sử dụng các quyền kiểm soát của cha mẹ và cách trả lời các câu hỏi phổ biến.

Tài nguyên an toàn Snapchat dành cho cha mẹ

Chào mừng! Chúng tôi biết rằng với tư cách là cha mẹ và người chăm sóc, bạn có thể thắc mắc...

“Tôi có nên cho con tôi sử dụng Snapchat không? Snapchat có biện pháp bảo vệ nào dành cho thanh thiếu niên không?”

Snapchat là dịch vụ liên lạc mà hầu hết mọi người sử dụng để nói chuyện với bạn bè và gia đình ngoài đời thực của họ, tương tự như nhắn tin văn bản hoặc gọi điện thoại. Chúng tôi đã chú trọng xây dựng mọi thứ khác biệt ngay từ đầu, tập trung vào việc giúp Tín đồ Snapchatter giao tiếp với bạn bè thân thiết của họ trong môi trường ưu tiên sự an toàn và quyền riêng tư của họ.

Sự an toàn của thanh thiếu niên trên Snapchat, Giải thích

Chúng tôi đã ra mắt loạt video trên YouTube để giúp các bậc cha mẹ hiểu được những kiến thức cơ bản về Snapchat cũng như các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi hiện có nhằm giúp Snapchat trở nên an toàn cho thanh thiếu niên. Tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ an toàn cụ thể mà chúng tôi cung cấp cho thanh thiếu niên tại đây.

Tài nguyên bổ sung dành cho cha mẹ