Föräldraguide till Snapchat

Denna guide är avsedd att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att förstå hur Snapchat fungerar, de viktigaste skydden vi erbjuder för tonåringar, hur man använder våra föräldrakontroller och för att svara på vanliga frågor.

Snapchat säkerhetsresurser för föräldrar

Välkommen! Vi vet att du som förälder och vårdnadshavare kanske undrar...

”Ska jag låta min tonåring använda Snapchat? Har Snapchat skyddsåtgärder på plats för tonåringar?”

Snapchat är en kommunikationstjänst som de flesta använder för att prata med sina verkliga vänner och familjemedlemmar, på liknande sätt som med textmeddelanden eller telefonsamtal. Vi satsade medvetet på att bygga saker annorlunda från början, med fokus på att hjälpa Snapchattare kommunicera med sina nära vänner i en miljö som prioriterar deras säkerhet och integritet.

Snapchat Tonåringssäkerhet förklarad

Vi lanserade en YouTube-serie för att hjälpa föräldrar förstå grunderna i Snapchat och de skydd vi har på plats för att hjälpa till att göra Snapchat säkert för tonåringar. Läs mer om de specifika säkerhetsskydd vi erbjuder för tonåringar här.

Ytterligare resurser för föräldrar