Mga Tool at Mapagkukunan para sa Mga Magulang

Isinasaalang-alang namin ang responsibilidad naming tumulong na protektahan ang mga tinedyer sa Snapchat nang napakaseryoso. Bilang bahagi nito, gusto naming bigyan ang mga magulang ng mga tool at mapagkukunan para matulungan ang kanilang mga tinedyer na gamitin ang Snapchat nang ligtas. Dito, maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano gamitin ang mga kontrol ng magulang sa Snapchat, mag-download ng checklist ng mga pangunahing tip sa kaligtasan para talakayin sa iyong mga tinedyer, at ma-access ang ekspertong mapagkukunan.

Mga Parental Control sa Snapchat

Ang Family Center ng Snapchat ay ang hanay namin ng mga kontrol ng magulang na tumutulong sa iyong makita kung kanino nakikipag-usap ang mga tinedyer mo sa Snapchat at mag-set ng Mga Kontrol sa Content - na maaaring makatulong sa pag-prompt ng mahahalagang pag-uusap tungkol sa kaligtasan. Sinasalamin ng Family Center ang dynamics ng mga relasyon sa totoong mundo sa pagitan ng mga magulang at tinedyer, kung saan may insight ang mga magulang sa kung kanino nakakausap ng kanilang mga tinedyer, habang iginagalang pa rin ang privacy ng mga tinedyer. Sa Family Center, madali at kumpidensyal ding mare-report ng mga magulang ang anumang mga alalahanin nang direkta sa Trust and Safety team namin, na nagtatrabaho sa lahat ng oras para tumulong na panatilihing ligtas ang Mga Snapchatter.

Pagsisimula sa Family Center

Para magamit ang Family Center, kailangan na may Snapchat account ang mga magulang. Narito ang mga tagubilin kung paano i-download ang app at i-set up ang Family Center

Panoorin ang tutorial na ito o basahin ang step-by-step na mga tagubilin.

Step 1

Magsimula sa pamamagitan ng pag-download ng Snapchat mula sa Apple App Store o Google Play Store sa iyong mobile phone.

Mayroon pang mga katanungan tungkol sa Family Center? Bisitahin ang aming Support Site.

Checklist sa Kaligtasan

para sa mga Magulang

Upang makatulong na suportahan ang mga pag-uusap tungkol sa kung paano gamitin nang ligtas ang Snapchat, narito ang isang checklist ng mahahalagang tip para sa iyong tinedyer:

Mangyaring Kumonekta lamang sa mga Kapamilya at Kaibigan

Mag-imbita at tumanggap lamang ng mga imbitasyon ng kaibigan mula sa mga taong kilala nila nang personal.

Maingat na Pumili ng Username

Pumili ng username na hindi kasama ang kanilang edad, petsa ng kapanganakan, personal na impormasyon, o nagpapahiwatig na wika. Ang username ng iyong tinedyer ay hindi dapat magsama ng personal na impormasyon tulad ng edad o petsa ng kapanganakan.

Mag-sign Up gamit ang Totoong Edad

Ang pagkakaroon ng tumpak na petsa ng kapanganakan ay ang tanging paraan upang makinabang ang iyong tinedyer mula sa aming mga proteksyon sa kaligtasan na naaangkop sa edad.

I-double Check ang Location Sharing

Ang pagbabahagi ng lokasyon sa aming Mapa ay naka-off bilang default para sa lahat. Kung io-on ito ng iyong tinedyer, dapat lang itong gamitin kasama ng kanilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan at pamilya.

Makipag-usap sa isang Pinagkakatiwalaang Adulto

Pagdating sa kaligtasan at kagalingan, walang mga maling tanong o pag-uusap. Sabihin sa iyong tinedyer na makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang kung mayroon silang alalahanin.

Gumamit ng In-App na Pag-uulat

Dapat malaman ng iyong tinedyer na ang mga ulat ay kumpidensyal - at direktang pumunta sa aming 24/7 Trust & Safety team para sa repaso.

Mag-isip Bago Mag-send

Tulad ng pagbabahagi ng anumang bagay online, mahalagang maging maingat sa paghiling o pagpapadala sa sinuman - kahit na isang kasosyo o malapit na kaibigan - pribado o sensitibong mga larawan at impormasyon.

Sumali sa Family Center ng Snapchat

Tiyaking naka-sign up ka at ang iyong tinedyer para sa aming mga parental control, ang Family Center ng Snapchat, kung saan makikita mo kung sinong mga kaibigan ang kausap ng iyong mga tinedyer at magtakda ng mga Content Control.

Nakatutulong na malaman! Para ma-print ang mga downloadable version ng checlist na ito, i-click dito.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Mga Safety Resources para sa aming mga Partner at Eksperto.